Make your own free website on Tripod.com
Address
11/10 Suriyawong Rd. T.Haiya A.Muang
Chiangmai 50100 Thailand
Tel. (66-53) 203895-9 , 279179 , 279221
Fax : (66-53) 279085
For Taxi : Chiangmai Gate Hotel (Pratu Chiangmai)